Сътрудничество между разноезичните традиции (Лондон, 19-20 декември 2013)

На 19 и 20 декември 2013 в Лондон ще се проведе уъркшоп на тема “Подходи към издаването на текстове с многоезична традиция” (ATTEMT – Approaches To The Editing of texts with a Miltilingual Tradition). Център на дискусиите ще бъдат въпроси и проблеми от практиката и опита на участниците при работата с текстове, които имат версия (превод, преработка, източник) в различни традиции – гръцка, славянска, арабска, арменска, сирийска.

Форумът се организира съвместно от King’s College London и KULeuven.

Програма и линк към резюметата има тук, повече информация – тук.

Участниците:

Eirini Afentoulidou (Vienna University)
David Birnbaum (University of Pittsburgh)
Laurent Capron (CNRS, Paris)
Britt Dahlman (Lund University)
Ilse De Vos (King’s College London / KU Leuven)
Aneta Dimitrova (Sofia University)
Jürgen Fuchsbauer (Vienna University)
Olga Grinchenko (University of Oxford)
Yavor Miltenov (Bulgarian Academy of Sciences)
Anisava Miltenova (Bulgarian Academy of Sciences)
Zara Pogossian (John Cabot University)
Barbara Roggema (King’s College London)
Samuel Rubenson (Lund University)
Lara Sels (KU Leuven / UGent)
Dieter Stern (UGent)
William Veder (University of Chicago)
Jason R. Zaborowski (Bradley University / Lund University)
Johan Åhlfeldt (Lund University)
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *