A New Beginning for VERSIONES SLAVICAE

About 700 new entries were successfully included in the VERSIONES SLAVICAE database. The database development was resumed in 2018 by Yavor Miltenov at the Institute for Bulgarian Language as part of a project of the Department for History of the Bulgarian Language. In addition to inclusion of new texts, by the end of 2020 a complete editing of almost all records was carried out, beginnings of the Slavonic texts were corrected according to the Old Bulgarian orthography, and
about 400 already cataloged texts were supplemented with new data.

Share

Ново начало за Versiones Slavicae

Нови около 700 текста бяха успешно включени в базата данни VERSIONES SLAVICAE. Работата бе подновена през 2018 г. от Явор Милтенов в Института за български език като част от планов проект на Секцията по история на българския език. Освен попълването на новия масив, до края на 2020 г. бе извършена също така цялостна редакция на почти всички записи, нормализация според старобългарския правопис на началата на славянските текстове и допълване с информация на около 400 вече каталогизирани текста.

Share

Конференция върху Йоан Златоуст и Севериан Гавалски

От 7 до 9 ноември 2016 г. в Льовен (Белгия) ще се проведе конференция на тема “Йоан Златоуст и Севериан Гавалски – проповедници, екзегети и богослови”.

Участниците и темите може да се видят тук:

Programme

Share

Съобщение: Връзките с Pinakes

Доскоро една от полезните и много удобни функции на базата данни Versiones slavicae беше непосредствената връзка с базата на Pinakes – всеки идентификационен номер по BHG и CPG водеше от нашата база към съответния гръцки текст в сайта на нашите френски колеги. Напоследък те обновиха сайта си и промениха облика му и начина на търсене в него. Сега Pinakes изглежда още по-добре и е още по-гъвкав за потребителите, но за жалост тази промяна прекъсна всички автоматични препратки от нашите текстове към техните. Те ни увериха, че работата по оптимизацията на сайта продължава и до няколко месеца отново ще бъде възможно да възстановим връзките. Докато това стане факт, приканваме ползвателите на Versiones slavicae да имат търпение и лично да се възползват от новите възможности за търсене в Pinakes!

Share