Ново начало за Versiones Slavicae

Нови около 700 текста бяха успешно включени в базата данни VERSIONES SLAVICAE. Работата бе подновена през 2018 г. от Явор Милтенов в Института за български език като част от планов проект на Секцията по история на българския език. Освен попълването на новия масив, до края на 2020 г. бе извършена също така цялостна редакция на почти всички записи, нормализация според старобългарския правопис на началата на славянските текстове и допълване с информация на около 400 вече каталогизирани текста.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *