Бази-данни

VERSIONES SLAVICAE предоставя безплатен достъп до два електронни масива, които непрекъснато ще бъдат попълвани и ще нарастват постоянно. Те не са окончателни, завършени, изчерпателни, но се предвижда да достигнат необходимата пълнота след известен период на усилена работа. Припомняме, че фиширането на византийския материал, експониран днес в PINAKES, е отнело над 20 години, че справочници като CPG и BHG са публикувани също в рамките на десетилетия, въпреки че тези научни усилия почиват върху поне четиривековна традиция на издаване, каталогизиране и тексткритика.

Първият масив представлява каталог на славянските преводни текстове от епохата на Средновековието. Ползвателят има възможност да се запознае с информация за славянските преписи на всеки текст, за неговите версии, за изследванията върху него, да използва базата-данни като инструмент за идентификация, да търси конкретни произведения или автори.

Вторият е корпус от изображения, запазени в ръкописи и старопечатни книги, върху стенописи и икони. Първоначалната идея на проекта е да представим важността на фигурата и произведенията на Йоан Златоуст сред славяните чрез каталогизиране на текстове, ръкописи, изображения, свързани с неговото име и култ. Както и първата база-данни обаче, и тази също се предвижда да нарасне и да включи други светци и разнообразни паметници на средновековното изкуство.

Указания за ползване на базите-данни.

Чрез бутона Latine / Български може да се превключва желаният език, на който се визуализират наименованията на полетата в базите-данни. Целта на проекта е резултатите от него да достигнат до широк кръг учени от цял свят, поради което преобладаващата част от информацията е на латински – езикът, възприет за каталогизиране и на византийските книжовни паметници.

Чрез избор между Images / Catalog потребителят може да използва съответно базата-данни за изображения от ръкописни и иконографски източници или базата-данни за славянски преводни текстове.

Чрез Options ползвателят има възможност да подрежда материала от съответната база-данни по автор, заглавие и други параметри, а също така и да извършва търсене по определена дума.

Ако желаете да видите цялата база-данни от самото начало или по някаква причина на екрана се появяват само част от записите, натиснете Refresh. Винаги имайте предвид, че, ако сте в режим на търсене или подреждане на записите по определен начин, трябва да се върнете в Options и да зададете първоначалните (или други желани) параметри.

Влизането в определен запис се осъществява чрез натискане на връзката повече / plene. В пълния запис, за разлика от таблицата, която представя само най-важната каталожна информация, ползвателят може да открие по-подробни данни за издания, изследвания, ръкописни източници. Освен това, VERSIONES SLAVICAE е свързана с PINAKES чрез идентификационния номер на даден текст в справочниците BHG и CPG, така че с едно натискане може да се провери паралелно и неговата византийска традиция.

За да работите с корпуса, поставете курсора на мишката върху Бази-данни в менюто по-горе и кликнете върху Търсене в БД или влезте оттук.