Базa-данни

VERSIONES SLAVICAE е електронна база-данни със свободен достъп, която непрекъснато ще бъде попълвана и ще нараства постоянно. Това не е окончателен, завършен, изчерпателен масив, но се предвижда да достигне необходимата пълнота след известен период на усилена работа. Припомняме, че фиширането на византийския материал, експониран днес в PINAKES, е отнело над 20 години, че справочници като CPG и BHG са публикувани също в рамките на десетилетия, въпреки че тези научни усилия почиват върху поне четиривековна традиция на издаване, каталогизиране и тексткритика.

VERSIONES SLAVICAE представлява каталог на славянските преводни текстове от епохата на Средновековието. Целта е ползвателят да има възможност да се запознае с информация за славянските преписи на всеки текст, за неговите версии, за изследванията върху него, за гръцките му съответствия (също с приложена литература и отпратки към справочници). По този начин базата-данни ще може да се използва като инструмент за идентификация, за търсене на конкретни произведения или автори, а също така за обобщаващи проучвания, посветени на рецепцията на византийското книжовно и културно наследство.

Указания за ползване на базите-данни.

Поставете курсора върху База-данни и от падащото меню изберете Търсене. Нашият корпус изглежда като таблица, в която материалът може да се подрежда по различни начини (автор, заглавие, номер в определени справочници, начало). Над таблицата има бутони за управление.

Чрез бутона English / Български може да се превключва желаният език, на който се визуализират наименованията на полетата в базите-данни. Бутоните са на английски, а метаданните – на латински. Целта на проекта е резултатите от него да достигнат до широк кръг учени от цял свят.

Чрез Options / Опции ползвателят има възможност да подрежда материала в първоначалната таблица по различните параметри, а също така да зададе търсене по определена дума – име на автор, заглавие на текст, номер в справочник, библиография. Ако желаете да видите цялата база-данни от самото начало или по някаква причина на екрана се появяват само част от записите, имайте предвид, че, ако сте в режим на търсене или подреждане на записите по определен начин, трябва да се върнете в Options, да зададете първоначалните параметри и да изчистите търсенето.

Влизането в определен запис се осъществява чрез натискане на връзката повече / plene. В пълния запис, за разлика от таблицата, която представя само най-важната каталожна информация, ползвателят може да открие по-подробни данни за издания, изследвания, ръкописни източници.

За да работите с корпуса, поставете курсора на мишката върху Бази-данни в менюто по-горе и кликнете върху Търсене в БД или влезте оттук.

Share