Съобщение: Връзките с Pinakes

Доскоро една от полезните и много удобни функции на базата данни Versiones slavicae беше непосредствената връзка с базата на Pinakes – всеки идентификационен номер по BHG и CPG водеше от нашата база към съответния гръцки текст в сайта на нашите френски колеги. Напоследък те обновиха сайта си и промениха облика му и начина на търсене в него. Сега Pinakes изглежда още по-добре и е още по-гъвкав за потребителите, но за жалост тази промяна прекъсна всички автоматични препратки от нашите текстове към техните. Те ни увериха, че работата по оптимизацията на сайта продължава и до няколко месеца отново ще бъде възможно да възстановим връзките. Докато това стане факт, приканваме ползвателите на Versiones slavicae да имат търпение и лично да се възползват от новите възможности за търсене в Pinakes!

Share

An Announcement: The Links to Pinakes

Until recently one of the useful and very handy functions of the Versiones slavicae database was the direct link to Pinakes – each BHG and CPG reference number led from our database to the corresponding text on the web-page of our French colleagues. Not long ago they improved their site and changed (among other things) its appearance and the search options. Now Pinakes looks even better and is more flexible for the users, but unfortunately these changes broke all the automatic links between the two databases. They assured us the renovation was still in progress and in several months it should be possible to restore the connection. Until then, we ask all the users of Versiones slavicae to be patient and to try the new search options in Pinakes themselves!

Share