Екип

Ръководител на проекта:

Явор Милтенов (Институт за български език и Централна библиотека, БАН), магистър по българска филология, доктор по филология.

 

Участници в проекта:

Анета Димитрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”), магистър по българска филология, бакалавър по класическа филология, доктор по филология.

Ива Трифонова (Кирило-Методиевски научен център), магистър по българска филология, доктор по филология.

Лора Ненковска (Национален исторически музей), магистър по балканистика, доктор по изкуствознание.

Мария Митова, магистър по българска филология, докторант в Кирило-Методиевския научен център.

 

Свържете се с нас на versiones.slavicae@gmail.com

 

Софтуер за базите-данни:

Петър Първанов

Уеб-страница:

Никола Стоянов