Екип

През 2012 г. проект за създаването на VERSIONES SLAVICAE спечели финансиране от българския Фонд за научни изследвания. Кандидатстването бе осъществено с институционалната подкрепа на Централната библиотека на БАН. Към този момент екипът на проекта се състоеше от Явор Милтенов (Институт за български език и Централна библиотека на БАН), ръководител на проекта, Анета Димитрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”), Ива Трифонова (Кирило-Методиевски научен център), Лора Ненковска (тогава – Национален исторически музей), Мария Митова (тогава – докторант в Кирило-Методиевския научен център). Софтуер за базите-данни изготви Петър Първанов, уеб-страницата разработи Никола Стоянов (към онзи момент и двамата част от Централна библиотека на БАН).

През 2013 г. финансирането на проектите по целия конкурс на Фонда бе спряно по причини, независещи от изпълнителите на проекти.

Работата по VERSIONES SLAVICAE започна отново през 2018 г. през индивидуален тригодишен под-проект на Явор Милтенов, осъществяван в Института за български език, част от проекта “Езикови ресурси от оригинални и преводни творби на Българското средновековие”.

Свържете се с нас на versiones.slavicae@gmail.com

Share